Είναι η αρχική σελίδα συνεργασίας των σχολείων:
3ο Δημοτικό Φλώρινας
6ο Δημοτικό Κέρκυρας
external image 003.JPG

corfu1.jpg


Σκοπός της συνεργασίας είναι κάθε σχολείο να ανεβάσει υλικό (συνδέσμους, φωτογραφίες, κείμενο) για την πόλη του στις θεματικές ενότητες που θα επιλέξει. Στο τέλος, οι μαθητές του συνεργαζόμενου σχολείου θα χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό προκειμένου να παρουσιάσουν την πόλη αυτή.
Έτσι στο τέλος οι μαθητές του 6ου Δημοτικού Κέρκυρας θα χρησιμοποιήσουν το υλικό που αναρτήθηκε από τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Φλώρινας για να παρουσιάσουν την Φλώρινα. Το ίδιο θα κάνουν και οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Φλώρινας για την Κέρκυρα.

Περιεχόμενα